Korektúra textov

Hľadáte spoľahlivého partnera, ktorý vám zabezpečí, aby vaše texty boli bezchybné?

Ak áno, pomôžem vám s jazykovou korektúrou slovenských textov po gramatickej, štylistickej aj typografickej stránke.

 
 
 • Zameriavam sa na korektúru:

 • • beletrie pre deti a mládež aj dospelých
 • • dizertačných
 • • diplomových
 • • bakalárskych
 • • seminárnych prác
 • • webstránok
 • • reklamných a propagačných materiálov
 • • výučbových materiálov
 • • novín a časopisov
 •