Má vaše dieťa domáce vzdelávanie a privítalo by súkromnú učiteľku?

Potrebuje vaše dieťa vysvetliť učivo alebo si zlepšiť známku na vysvedčení?

Chcete si byť istí, že vaše dieťa zvládne prijímacie pohovory na strednú školu?​

 

VYUČUJEM / DOUČUJEM deti,

ktoré majú domáce vzdelávanie, individuálne vzdelávanie alebo dlhodobo žijú v zahraničí. 
Žiakom navštevujúcim ZŠ vysvetlím učivo preberané v škole, pomôžem s domácimi úlohami.

 

 
Výhody online vzdelávania:
 • nemusíte nikam cestovať, čím ušetríte nielen svoj drahocenný čas, ale aj financie
 • vzdelávate sa moderným spôsobom v pohodlí svojho domova
 •  

SLOVENČINA

 • domškolákov naučím slovenčinu a literatúru podľa ŠVP
 • deviatakov pripravím na Testovanie 9 a na prijímacie pohovory na stredné školy 
 • piatakov pripravím na Testovanie 5 a na prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá
 • žiakom všetkých ročníkov ZŠ vysvetlím učivo preberané v škole, pomôžem s domácimi úlohami atď.

INFORMATIKA

 • domškolákov naučím prakticky využívať PC a internet
 • používať rôzne počítačové programy
 • princípy softvéru a hardvéru
 • základy programovania
 • netiketu
 • rozumieť rizikám na internete

ETIKA

 • domškolákov naučím zásady komunikácie
 • medziľudských vzťahov
 • identifikovať city
 • asertívne správanie
 • prosociálnosť
 • etické aspekty v rodine aj k chorým
 • zdroje etického poznania
 • telesné a duševné zdravie
 • ekonomické hodnoty
 • masmediálnu komunikáciu
v súčasnej dobe otvára nové možnosti nielen vašim deťom, ale aj vám, rodičom. S deťmi vzdelávaným v rodinnom prostredí máte ako rodičia možnosť tráviť omnoho viac času, ako keby navštevovali klasickú školu.
Vedomosti je možné získať nielen z učebníc a detských encyklopédií, ale aj využitím účinných princípov montessori pedagogiky a iných alternatívnych možností vzdelávania, a to hlavne návštevou prírody, múzeí, kultúrnych podujatí atď.
Deti sú v rodine vedené aj k domácim prácam, a tak veľmi dobre pripravené na svoje osamostatnenie v dospelosti.
Keďže nároky na štúdium rastú z roka na rok, rodičom detí na 2. stupni ZŠ ponúkame pomocnú ruku – online vyučovanie predmetov SLJ, INF a ETV.
Od septembra 2021 vám to umožňuje aj naša legislatíva.